BTW vrijstelling voor acupuncturisten, kruidengeneeskundigen, shiatsu- en tuina therapeuten

BTW vrijstelling voor acupuncturisten

Het is zo ver: de BTW vrijstelling voor acupuncturisten, kruidengeneeskundigen, shiatsu- en tuina therapeuten die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging Zhong, is een feit!

Zhong heeft op 17 november 2016 een bericht uitgestuurd naar de leden met dit goede nieuws. Over hoe nu procedureel verder, worden we volgens Zhong nog verder geïnformeerd.

Ben jij TCM-behandelaar? Dan heeft deze BTW vrijstelling gevolgen voor jouw praktijk. Nieuwsgierig naar wat deze gevolgen zijn? Lees dan verder. In dit artikel wil ik graag een aantal zaken met jullie delen die het gevolg zijn van de BTW vrijsteling.

Onderstaande informatie heb ik voor het gemak opgedeeld in diverse vragen, met daarbij relevante verwijzingen naar webpagina’s van de Belastingdienst.

Wat gebeurt er nu met mijn ingediende bezwaarschrift / verzoekschrift?

Degenen die een bezwaarschrift of verzoekschrift hebben ingediend bij de Belastingdienst in verband met de BTW vrijstelling, krijgen een officiële beschikking van de Belastingdienst met daarin een antwoord. Ook al heeft Zhong dus collectief namens alle leden overleg gevoerd, als jij een bezwaarschrift of verzoekschrift hebt ingediend zal je vroeger of later een brief van de Belastingdienst ontvangen. Op grond van de wet is de Belastingdienst namelijk verplicht om jou officieel van een antwoord te voorzien.

Ik heb een bezwaarschrift en verzoekschrift lopen bij de Belastingdienst, maar heb op verzoek van de Belastingdienst een tijd geleden ingestemd met het afwachten op de collectieve regeling van Zhong. En ook al weet ik sinds het bericht van Zhong dat ik BTW vrijgesteld ben, toch kijk ik – bij hoge uitzondering – er naar uit om de blauwe envelop van de Belastingdienst door de brievenbus te krijgen. Dit keer niet met een bericht over het betalen van belasting, maar met het verlossende bericht dat ik BTW vrijgesteld ben en belasting terugkrijg.

Hoe krijg ik de teveel betaalde BTW terug?

Over het algemeen werkt het terugkrijgen van BTW van de Belastingdienst als volgt:

  1. Als je een bezwaarschrift hebt gediend, zul je in de beschikking/brief van de Belastingdienst een bedrag zien die je terugkrijgt van de Belastingdienst.
  2. Hoeveel je terugkrijgt hangt mede af van hoeveel BTW je eerder voor een betreffend tijdvak waartegen je bezwaar hebt ingediend, hebt betaald.
  3. Als je nog niet eerder een bezwaarschrift hebt ingediend, zal de Belastingdienst niet uit zichzelf belasting gaan terugbetalen. Je zal dan alsnog een bezwaarschrift / verzoek om teruggaaf BTW moeten indienen bij de Belastingdienst.

In het bericht van gisteren van Zhong staat echter vermeld dat wij nu nog niets hoeven te doen en dat de belastinginspecteur de kantoren zal informeren over de te volgen procedure. Wellicht dat de Belastingdienst met een afwijkende procedure in de plaats komt, maar dat is voor mij ook nog onbekend.

Wat betekent de BTW vrijstelling voor mijn administratie?

Door de BTW vrijstelling hoef je in principe geen facturen meer te geven aan je klanten. Maar de facturen zijn natuurlijk nog wel enorm belangrijk voor je klant in verband met het declareren van de behandelingen bij de zorgverzekeraar.

Daarnaast zijn die facturen voor je eigen boekhouding natuurlijk ook belangrijk. Blijf dus vooral wél facturen meegeven! Op de facturen mag geen BTW meer staan. Zet op de facturen in de plaats daarvan dat de dienst BTW vrijgesteld is.

Als je zowel belaste als vrijgestelde diensten levert, dan moet je dit duidelijk splitsen in je administratie.
Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie over vrijgestelde goederen of diensten leveren.

Wat betekent de BTW vrijstelling voor mijn behandeltarief?

De hoogte van je behandeltarief bepaal jij zelf. Het is dus helemaal aan jou om te bepalen of jij je tarieven aanpast met de BTW vrijstelling.

Betekent de BTW vrijstelling dat ik voortaan geen BTW aangifte hoef te doen?

Ja, want over vrijgestelde diensten, hoef je geen BTW aangifte te doen. Er zijn enkele situaties waarin je toch BTW aangifte moet doen. Zie de website van de Belastingdienst omtrent incidentele BTW aangifte om te bepalen of dat op jou van toepassing is.

Als je daarnaast ook producten (bijv. thee of supplementen) of diensten (bijv. ontspanningsmassage) verkoopt waarvoor je geen BTW vrijstelling hebt, dan moet je voor dat onderdeel wel gewoon BTW aangifte moet blijven doen.

Als je in een jaar minder dan €1.883 BTW hoeft te betalen, kom je in aanmerking voor belastingvermindering of hoef je helemaal geen BTW te betalen. Je kunt mogelijk gebruik maken van de  “kleine ondernemersregeling”.

Als je helemaal geen BTW meer hoeft te betalen, kun je de Belastingdienst verzoeken om een ontheffing van administratieve lasten. Je hoeft dan ook geen BTW aangifte meer te doen. Zie website van de Belastingdienst voor meer informatie over deze regeling.

Betekent de BTW vrijstelling nu dat ik ook geen BTW meer kan aftrekken die ik heb betaald aan leveranciers?

Ja, dat klopt. Een consequentie van de BTW vrijstelling is dat jij nu ook geen BTW meer kan aftrekken voor zaken en diensten die jij hebt aangeschaft ten behoeve van de BTW vrijgestelde behandelingen (de zogenaamde voorbelasting).

Stel: jij bent acupuncturist en hebt voor €1000,- exclusief BTW spullen gekocht zoals: naalden, een moxalamp, acupunctuurboeken en een behandeltafel. De BTW die je daarover hebt betaald was 21% over € 1.000,- dwz: € 210,-. Deze € 210,- BTW, kon je bij je BTW aangifte aftrekken als voorbelasting.
De BTW-vrijstelling verandert dit: je kan niet meer die € 210,- euro aftrekken als voorbelasting. Je betaalt geen BTW meer over je omzet, dus er valt ook niets meer af te trekken.

Als je in je praktijk producten verkoopt of andere diensten levert die niet zijn vrijgesteld van BTW, dan kan je wel de voorbelasting blijven aftrekken.

Het klinkt heel ingewikkeld, maar dat valt best mee, onthoud gewoon: heb je BTW vrijstelling voor jouw behandelingen?

  • Ja: dan kan je voortaan geen BTW meer aftrekken voor alle spullen en diensten die je koopt ten behoeve daarvan.
  • Nee, dan kun je de BTW voor alle spullen en diensten die je koopt ten behoeve daarvan wel blijven aftrekken.

Bij gedeelde gebruik van ingekochte spullen en diensten voor enerzijds BTW vrije activiteiten en anderzijds BTW verplichte activiteiten kun je pro rato (naar verhouding) de BTW als voorbelasting aftrekken.

Tot slot: als je met terugwerkende kracht de onterecht betaalde BTW terugvraagt, dan zul je dus ook met terugwerkende kracht de onterecht afgetrokken voorbelasting moeten terugbetalen. Dit zal bij je terugvraag waarschijnlijk door de Belastingdienst gelijk in mindering worden gebracht.

Mocht je een grote aankoop hebben gedaan – zoals aanschaf van een auto – dan kan de terug te betalen voorbelasting flink hoog zijn en de terug te krijgen BTW daarmee dus lager uitpakken. Reken jezelf dus niet gelijk rijk en wees voorzichtig met het alvast uitgeven van de BTW die je verwacht terug te krijgen.

Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie over de belaste en vrijgestelde omzet.

Heeft de BTW-vrijstelling gevolgen voor mijn gehuurde praktijkpand?

Ja, er zijn consequenties. De hoofdregel is dat de verhuur van bedrijfspanden in principe is vrijgesteld van BTW. Maar de verhuurder en huurder kunnen van deze regel samen besluiten af te wijken en kiezen voor huur met BTW.

Waarom zouden een verhuurder en huurder dat in hemelsnaam doen? Het antwoord hierop is simpel: De verhuurder kan in dat geval de kosten die hij maakt voor het pand, zoals onderhoudskosten, als voorbelasting aftrekken van zijn BTW aangifte en aan de huurder een lagere huurprijs vragen. Als je niet weet of je wel of geen BTW over je huur betaalt, kijk dan in je huurcontract.

Er zijn echter voorwaarden voor een met BTW belaste huur. Een belangrijke voorwaarde is dat het pand voor 90% wordt gebruikt voor BTW belaste activiteiten. Als je daar niet aan voldoet, mag je geen BTW over de huur rekenen. Het afwijken van de hoofdregel is dan dus niet mogelijk.

Huur jij bijvoorbeeld een praktijkruimte uitsluitend voor je acupunctuurbehandelingen? Dan betekent de BTW vrijstelling dat de huurovereenkomst ook niet meer belast mag zijn met BTW. Je moet dit melden bij je verhuurder en de Belastingdienst, anders kun je door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor de voorbelasting die de verhuurder (onterecht) aftrekt van zijn BTW-aangifte.

Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie over het recht op belaste huur vervalt.

Heeft de BTW vrijstelling gevolgen voor de inkomstenbelasting?

Ja, als je het teveel betaalde BTW bij de Belastingdienst terugkrijgt, dan wordt dat meegeteld bij je inkomen en zul je daarover inkomstenbelasting moeten betalen. Als je in 2017 de BTW terugkrijgt, zul je dat dus bij je aangifte inkomstenbelasting 2017 moeten opgeven.

Tot slot

Hopelijk hebben jullie wat aan dit artikel. Het behandelen van mensen is een mooi vak, maar vergeet daarbij niet het zakelijke aspect. Bespaar je zelf dus lelijke verrassingen door je zaken op orde te hebben.

Ik ben weliswaar jurist, maar géén accountant / boekhouder en ik werk ook niet voor de Belastingdienst. Dus pin me niet vast op wat er in dit artikel staat. Bovenstaande informatie heb ik voor mijn eigen acupunctuurpraktijk moeten uitzoeken. En om collega’s op weg te helpen, deel ik het dus bij deze.

Niet iedere praktijk is identiek, dus de regels kunnen voor jou anders uitpakken. En misschien zijn er ook nog andere zaken die voor jou van belang zijn die ik hier niet heb genoemd.

Mijn advies is dan ook: blijf zelf logisch nadenken en zoek voor jezelf goed uit wat er op jouw situatie van toepassing is. Dit artikel kun je daarbij gebruiken als startpunt. Lees goed de informatie op de website van de Belastingdienst en neem contact op met je boekhouder of de Belastingdienst als je ergens vragen over hebt of twijfelt.

Ik zelf ga nu nog niet de bovenstaande veranderingen doorvoeren. Dit om verschillende redenen:

  • Ten eerste wil ik het officiële bericht van de Belastingdienst nog even afwachten waar zwart op wit staat vermeld dat ik ben vrijgesteld van BTW en waarin de te volgen procedure staat omschreven.
  • Daarnaast wil ik dit boekjaar gewoon afsluiten volgens de bestaande situatie. Dat is denk ik praktischer en overzichtelijk voor de eigen administratie.
  • Tot slot wil ik ook nog even de berichtgeving van Zhong afwachten. Wie weet dat zij nog met aandachtspunten komen die relevant zijn.

Ik ga mijn facturen dus nog niet aanpassen. En ten behoeve van het huidige kwartaal Q4-2016 ben ik vooralsnog van plan om gewoon aangifte doen. Een mooi moment om de veranderingen door te voeren lijkt mij 1 januari 2017.

Succes allemaal en vergeet niet dat de BTW vrijstelling meer is dan alleen maar een geldkwestie. Het is veel meer dan dat: namelijk weer een stap dichterbij de erkenning van ons werk als TCM therapeuten.

De bovenstaande informatie is puur informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Lees hier het eerder gepubliceerde artikel over de BTW vrijstelling met daarin informatie over de eisen waaraan je moet voldoen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.

Lees ook:

Logo-NVA-en-KAB

Acupunctuur vergoed door verzekering

Yuk Chi Acupunctuur Haarlem heeft een AGB zorgverlenerscode en vrijwel de meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de behandelingen.

Yuk Chi de Jong – Kan is lid van de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA). Ze is ook lid van de koepelorganisatie KAB. Wij houden ons scherp aan de regels op het gebied van kwaliteit, hygiëne en wetgeving.

Bezoek Yuk Chi Acupunctuur praktijk

De praktijk van Yuk Chi Acupunctuur is gevestigd in Santpoort-Noord. Direct tegen Haarlem aan en tegenover het ziekenhuis Spaarne Gasthuis Haarlem-Noord. Yuk Chi de Jong – Kan is als acupuncturist bekend in onder meer Haarlem, Santpoort, Bloemendaal, Zandvoort, Aerdenhout, Heemstede, Bentveld, Driehuis, IJmuiden, Overveen, Spaarndam, Velsen, Velserbroek, ea.

Acupunctuur Haarlem

Yuk Chi Acpunctuur

Yuk Chi Acupunctuur is een professionele acupunctuurpraktijk met moderne en traditionele acupunctuur.

Traditionele acupunctuur is een techniek uit de Chinese Geneeskunde waarbij zeer dunne naaldjes worden geprikt op het lichaam.

Bij moderne acupunctuur worden geen acupunctuurnaalden gebruikt maar laserlicht (laseracupunctuur).

Contact

Yuk Chi Acupunctuur

Dijkzichtlaan 2
2071 EZ
Haarlem

Telefoon 023 – 888 21 00

Neem contact met ons op

Openingstijden

maandag 08.30 – 14.00
dinsdag 08.30 – 14.00
woensdag 08.30 – 14.00
donderdag 08.30 – 14.00
vrijdag gesloten
zaterdag – zondag gesloten