• 06 JUN 19
  • 0
  WHO zegt: Traditionele geneeskunde is belangrijk

  WHO zegt: Traditionele geneeskunde is belangrijk

  Volgens de WHO is Traditionele geneeskunde belangrijk en wordt het veelal onderschat

  Dit geldt dus ook voor o.a. acupunctuur en Chinese kruiden

  De Wereld Gezondheidsorganisatie / World Health Organization ofwel de WHO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties. Het heeft als doel de gezondheid van de mens te bevorderen. 

  De WHO is van mening dat traditionele geneeskunde belangrijk is en veelal wordt onderschat. Ze heeft daar een duidelijk standpunt over ingenomen, lees hieronder meer. 

  Gezamenlijke verklaring van WHO en aangesloten landen

  In oktober 2018 heeft de WHO samen met Unicef een bijeenkomst georganiseerd in Kazachstan: de Global Conference on Primary Health Care. Tijdens deze bijeenkomst is de cruciale rol van primaire gezondheidszorg benadrukt in de “Declaration of Astana”. 

  De Declaration of Astana is een gezamenlijke verklaring van alle WHO landen (waaronder Nederland) en heeft als doel de focus te leggen op primaire gezondheidszorg waarbij iedereen waar dan ook ter wereld in de gelegenheid is om gebruik te maken van de hoogst haalbare standaard van zorg. 

  In de Declaration of Astana wordt uitdrukkelijk vermeld dat: het succes van een goede primaire gezondheidszorg wordt gedreven door de toepassing van zowel wetenschappelijke als traditionele kennis en de toegang tot effectieve en betaalbare geneeskunde, waaronder traditionele geneeskunde. 

  Wereldwijde rapportage over Traditionele en Complementaire geneeskunde 2019

  De WHO heeft onlangs ook een rapport uitgebracht: “Worldwide Report on Traditional and Complementary Medicine 2019”. Dit rapport geeft een overzicht van de wereldwijde voortgang in T&CM van de afgelopen 20 jaar en bevat bijdragen van maar liefst 179 lidstaten die zijn aangesloten bij de WHO (waaronder ook Nederland). Uit dit rapport komt duidelijk naar voren dat meer en meer landen T&CM erkennen in hun eigen gezondheidssystemen. 

  In 2018 waren er ten aanzien van T&CM:
  – 98 landen die nationaal beleid hadden ontwikkeld
  – 109 landen die wetten of regels hadden
  – 124 landen die regels hebben geïmplementeerd voor Chinese kruiden
  (waaronder Nederland: hier vallen kruiden onder de Geneesmiddelenwet)

  Acupunctuur is in 113 WHO lidstaten overigens de meeste gebruikte T&CM methode. 

  In minimaal 80% van de WHO lidstaten verspreid over alle wereldregio’s wordt gebruik gemaakt van T&CM. Dit hoge en uniforme gebruik van T&CM versterkt de behoefte aan beleidsontwikkeling, geschikte wet- / regelgeving, veiligheids- / monitoringssystemen en de integratie van T&CM diensten, praktijken en therapeuten in de gezondheidssystemen. 

  Dat traditionele geneeskunde voldoet aan de gezondheidsbehoeften van vele bevolkingsgroepen komt volgens de WHO heel duidelijk naar voren. De WHO geeft aan dat T&CM een belangrijke gezondheidsbron is die veelal wordt onderschat in de mogelijkheden en toepassingen. Vooral bij de preventie en het beheersen van lifestyle-gerelateerde chronische ziekten kan T&CM veel betekenen. 

  Er zijn echter nog wel uitdagingen voor wat betreft het reguleren van T&CM in vele landen. De grootste uitdagingen in de Europese regio betreffen:
  – Gebrek aan onderzoeksdata
  – Gebrek aan financiële middelen voor T&CM onderzoek
  – Gebrek aan mechanismen om de veiligheid van T&CM-producten (waaronder Chinese kruiden) te monitoren
  – Gebrek aan expertise in nationale gezondheidsinstanties / inspecties

  Vanuit de lidstaten is er dan ook grote behoefte aan ondersteuning van de WHO op deze vlakken. De WHO heeft een strategie ontwikkeld om hulp te bieden aan de landen die met dit soort uitdagingen te kampen hebben. 

  Het rapport toont aan dat traditionele Chinese en complementaire geneeskunde (en daaronder valt dus ook acupunctuur) in toenemende mate wereldwijd een betere positie verkrijgt. Gelukkig maar, want uiteindelijk gaat het erom dat mensen waar dan ook ter wereld toegang hebben tot veilige, kwalitatieve en effectieve T&CM diensten waar zij behoefte aan hebben. 

  Dat de WHO dit inzicht heeft is bijzonder positief voor de gezondheid van de mensheid.  

  Tijdens de 72e WHO bijeenkomst in Genève (mei 2019) is TCM opgenomen als optioneel toepasbare hoofdstuk in het ICD-11. Het ICD is een instrument om data over ziekte en sterfte internationaal vergelijkbaar te maken. Door de opname van TCM wordt het mogelijk om aandoeningen gerelateerd aan TCM te registreren. Dit is weliswaar nog geen officiële erkenning van TCM als behandelwijze, maar is wel weer een stap in de goede richting. 

  Bronnen

  Zie hier Declaration of Astana 2018:
  https://www.who.int/primary-health/conference-phc/declaration

  Zie hier Worldwide Report on Traditional and Complementary Medicine 2019:
  https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/en/

  Zie hier de strategie van de WHO die is gemaakt om lidstaten te helpen bij het ontwikkelen van beleid en invoeren van actieplannen om de rol van T&CM te versterken bij het gezond houden van de bevolking:
  https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/publications/trm_strategy14_23/en/

  Zie hier informatie over ICD-11:
  https://www.who.int/health-topics/international-classification-of-diseases

  Veel gelezen artikelen:
  Acupunctuur bij zwangerschap
  – Stress en acupunctuur
  – Acupunctuur en afvallen
  – Stoppen met roken met acupunctuur
  – Oorsuizen en acupunctuur
  – Vruchtbaarheid en acupunctuur
  – Acupunctuur en migraine
  – Acupunctuur en hoofdpijn
  – Acupunctuur en hielspoor
  – Ziekte van Alzheimer en acupunctuur

  Ervaringen met acupunctuur

  Lees hier alle acupunctuur ervaringen van Yuk Chi Acupunctuur Haarlem.

  Vragen over acupunctuur

  Wilt u meer weten over acupunctuur? Neem dan contact op via telefoon 023 – 888 21 00 of stuur een email.

  Leave a reply →

Laatste nieuws