WHO: Traditionele geneeskunde is belangrijk (TCM)

Traditionele geneeskunde is belangrijk Traditional Chinese Medicine TCM

(TCM) Traditionele geneeskunde is belangrijk en wordt het veelal onderschat

Traditionele geneeskunde is belangrijk en Traditional Chinese Medicine (TCM) wordt veelal onderschat. Dat zegt de Wereld Gezondheidsorganisatie / World Health Organization ofwel de WHO, een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties. Het heeft als doel de gezondheid van de mens te bevorderen. Onder traditionele geneeskunde vallen o.a. acupunctuur en Chinese kruiden.

De WHO is van mening dat traditionele geneeskunde (TCM) belangrijk is en veelal wordt onderschat. Ze heeft daar een duidelijk standpunt over ingenomen, lees hieronder meer. 

Gezamenlijke verklaring van WHO en aangesloten landen

In oktober 2018 heeft de WHO samen met Unicef een bijeenkomst georganiseerd in Kazachstan: de Global Conference on Primary Health Care. Tijdens deze bijeenkomst is de cruciale rol van primaire gezondheidszorg benadrukt in de “Declaration of Astana”.

De Declaration of Astana is een gezamenlijke verklaring van alle WHO landen (waaronder Nederland) en heeft als doel de focus te leggen op primaire gezondheidszorg waarbij iedereen waar dan ook ter wereld in de gelegenheid is om gebruik te maken van de hoogst haalbare standaard van zorg. 

In de Declaration of Astana wordt uitdrukkelijk vermeld dat:
het succes van een goede primaire gezondheidszorg wordt gedreven door de toepassing van zowel wetenschappelijke als traditionele kennis en de toegang tot effectieve en betaalbare geneeskunde, waaronder traditionele geneeskunde.

Wereldwijde rapportage over Traditionele en Complementaire geneeskunde 2019

De WHO heeft onlangs ook een rapport uitgebracht: “Worldwide Report on Traditional and Complementary Medicine 2019”. Dit rapport geeft een overzicht van de wereldwijde voortgang in Traditional Chinese Medicine (TCM) van de afgelopen 20 jaar en bevat bijdragen van maar liefst 179 lidstaten die zijn aangesloten bij de WHO (waaronder ook Nederland). Uit dit rapport komt duidelijk naar voren dat meer en meer landen TCM erkennen in hun eigen gezondheidssystemen.

In 2018 waren er ten aanzien van TCM:

  • 98 landen die nationaal beleid hadden ontwikkeld
  • 109 landen die wetten of regels hadden
  • 124 landen die regels hebben geïmplementeerd voor Chinese kruiden (waaronder Nederland: hier vallen kruiden onder de Geneesmiddelenwet)

Acupunctuur is in 113 WHO lidstaten overigens de meeste gebruikte TCM methode.

In minimaal 80% van de WHO lidstaten verspreid over alle wereldregio’s wordt gebruik gemaakt van TCM. Dit hoge en uniforme gebruik van TCM versterkt de behoefte aan beleidsontwikkeling, geschikte wet- / regelgeving, veiligheids- / monitoringssystemen en de integratie van TCM diensten, praktijken en therapeuten in de gezondheidssystemen. 

Dat traditionele geneeskunde voldoet aan de gezondheidsbehoeften van vele bevolkingsgroepen komt volgens de WHO heel duidelijk naar voren. De WHO geeft aan dat TCM een belangrijke gezondheidsbron is die veelal wordt onderschat in de mogelijkheden en toepassingen. Vooral bij de preventie en het beheersen van lifestyle-gerelateerde chronische ziekten kan TCM veel betekenen.

Er zijn echter nog wel uitdagingen voor wat betreft het reguleren van Traditional Chinese Medicine (TCM) in vele landen. De grootste uitdagingen in de Europese regio betreffen:

  • Gebrek aan onderzoeksdata
  • Gebrek aan financiële middelen voor Traditional Chinese Medicine onderzoek
  • Gebrek aan mechanismen om de veiligheid van TCM-producten (waaronder Chinese kruiden) te monitoren
  • Gebrek aan expertise in nationale gezondheidsinstanties / inspecties

Vanuit de lidstaten is er dan ook grote behoefte aan ondersteuning van de WHO op deze vlakken. De WHO heeft een strategie ontwikkeld om hulp te bieden aan de landen die met dit soort uitdagingen te kampen hebben.

Het rapport toont aan dat traditionele Chinese en complementaire geneeskunde (en daaronder valt dus ook acupunctuur) in toenemende mate wereldwijd een betere positie verkrijgt. Gelukkig maar, want uiteindelijk gaat het erom dat mensen waar dan ook ter wereld toegang hebben tot veilige, kwalitatieve en effectieve TCM diensten waar zij behoefte aan hebben.

Dat de WHO dit inzicht heeft is bijzonder positief voor de gezondheid van de mensheid.

Tijdens de 72e WHO bijeenkomst in Genève (mei 2019) is Traditional Chinese Medicine (TCM) opgenomen als optioneel toepasbare hoofdstuk in het ICD-11. Het ICD is een instrument om data over ziekte en sterfte internationaal vergelijkbaar te maken. Door de opname van TCM wordt het mogelijk om aandoeningen gerelateerd aan TCM te registreren. Dit is weliswaar nog geen officiële erkenning van TCM als behandelwijze, maar is wel weer een stap in de goede richting.

Bronnen

Lees ook:

Ervaringen met acupunctuur

Lees hier alle acupunctuur ervaringen van Yuk Chi Acupunctuur.

Vragen over acupunctuur

Wilt u meer weten over acupunctuur behandelingen? Neem dan contact op via telefoon 023 – 888 21 00 of stuur een email via onderstaand contactformulier.

Logo-NVA-en-KAB

Acupunctuur vergoed door verzekering

Yuk Chi Acupunctuur Haarlem heeft een AGB zorgverlenerscode en vrijwel de meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de behandelingen.

Yuk Chi de Jong – Kan is lid van de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA). Ze is ook lid van de koepelorganisatie KAB. Wij houden ons scherp aan de regels op het gebied van kwaliteit, hygiëne en wetgeving.

Bezoek Yuk Chi Acupunctuur praktijk

De praktijk van Yuk Chi Acupunctuur is gevestigd in Santpoort-Noord. Direct tegen Haarlem aan en tegenover het ziekenhuis Spaarne Gasthuis Haarlem-Noord. Yuk Chi de Jong – Kan is als acupuncturist bekend in onder meer Haarlem, Santpoort, Bloemendaal, Zandvoort, Aerdenhout, Heemstede, Bentveld, Driehuis, IJmuiden, Overveen, Spaarndam, Velsen, Velserbroek, ea.

Acupunctuur Haarlem

Yuk Chi Acpunctuur

Yuk Chi Acupunctuur is een professionele acupunctuurpraktijk met moderne en traditionele acupunctuur.

Traditionele acupunctuur is een techniek uit de Chinese Geneeskunde waarbij zeer dunne naaldjes worden geprikt op het lichaam.

Bij moderne acupunctuur worden geen acupunctuurnaalden gebruikt maar laserlicht (laseracupunctuur).

Contact

Yuk Chi Acupunctuur

Dijkzichtlaan 2
2071 EZ
Haarlem

Telefoon 023 – 888 21 00

Neem contact met ons op

Openingstijden

maandag 08.30 – 14.00
dinsdag 08.30 – 14.00
woensdag 08.30 – 14.00
donderdag 08.30 – 14.00
vrijdag gesloten
zaterdag – zondag gesloten