• 16 NOV 14
  • 0
  Alternatieve geneeskunde beter in trek bij Hoger opgeleiden

  Alternatieve geneeskunde beter in trek bij Hoger opgeleiden

  Bijna 1 miljoen mensen maken gebruik van alternatieve geneeskunde

  Hoog opgeleide Nederlanders maken vaker gebruik van alternatieve geneeskunde zoals acupunctuur en de tandarts dan lager opgeleiden. In de periode 2010-2012 gaven gemiddeld bijna 1 miljoen mensen aan het afgelopen jaar onder behandeling te zijn van een alternatieve genezer. Dit komt overeen met bijna 6 procent van de bevolking. Met name de acupuncturist wordt vaak genoemd. Vrouwen, 30- tot 65-jarigen, hoger opgeleiden en aanvullend verzekerden hebben het meeste contact met de alternatieve genezer.

  Acupuncturist meest bezochte alternatieve genezer

  In 2010-2012 was een kwart van de behandelden door een alternatieve genezer onder behandeling van een acupuncturist. Ook de homeopaat werd relatief vaak, door 22 procent van de bezoekers van een alternatieve genezer, genoemd. Zo’n 17 procent bezocht een chiropractor. Gebedsgenezers, antroposofen en kruidengenezers werden het minst vaak genoemd.

  Vooral 30-tot 65-jarigen bezoeken alternatieve genezer

  Van de mensen die een alternatieve genezer bezochten, heeft 63 procent een langdurige aandoening en bezocht ruim de helft naast de alternatieve genezer ook een specialist. Vrouwen bezochten tweemaal vaker dan mannen een alternatieve genezer. Het zijn vooral 30- tot 65-jarigen die onder behandeling zijn van een alternatieve genezer. De oudste leeftijdsgroepen bezochten minder vaak een alternatieve genezer.

  Hoogopgeleiden vaker onder behandeling van alternatieve genezer

  Hoogopgeleiden – met een hbo- of wo-diploma – zijn vaker onder behandeling van een alternatieve genezer dan lager opgeleiden. Wie slechts basisonderwijs heeft gehad, is het minst vaak onder behandeling.

  Met een aanvullende verzekering vaker naar de alternatieve genezer

  Verder blijkt dat aanvullend verzekerden vaker onder behandeling zijn van een alternatieve genezer dan degenen die slechts een basisverzekering hebben. Van degenen met alleen een basisverzekering was 3 procent onder behandeling van een alternatieve genezer in 2010-2012. Onder aanvullend verzekerden was dat 7 procent. Het kan hier echter om alle soorten aanvullende verzekeringen gaan. Of de aanvullende verzekering ook daadwerkelijk is afgesloten vanwege vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen, is uit dit onderzoek niet te bepalen.

  Ook huisarts past wel eens alternatieve geneeswijzen toe

  Sommige huisartsen passen zelf alternatieve geneeswijzen toe. Zij bieden bijvoorbeeld acupunctuur aan of schrijven een homeopathisch middel voor. In 2010-2012 gaf 4 procent van de bevolking aan te weten dat zijn of haar huisarts dat ook deed. Ruim de helft zei dat niet te weten. Van degenen met een huisarts die alternatieve geneeswijzen toepast, gaf 13 procent aan dat de huisarts in de afgelopen 12 maanden gebruik heeft gemaakt van zo’n geneeswijze.

  Dik tevreden met alternatieve genezer

  Degenen die contact hadden met een alternatieve genezer zijn daar erg tevreden over. Gemiddeld gaven zij in 2010-2012 een 8,1 als rapportcijfer. Ter vergelijking: de huisartsenpraktijk werd gewaardeerd met een 7,7 en de specialist kreeg een 7,8.

  Bron: cbs.nl

  Ervaringen met acupunctuur

  Lees hier alle acupunctuur ervaringen van Yuk Chi Acupunctuur Haarlem.

  Contact opnemen over alternatieve geneeskunde en acupunctuur

  Vragen over alternatieve geneeskunde en acupunctuur? Neem dan contact op via telefoon 023 – 73 70 123 of stuur een .

  Leave a reply →

Laatste nieuws