• 14 NOV 14
  • 0
  Parkinson

  Parkinson

  Acupunctuur effectief bij parkinson

  De acupuncturist zal zijn behandelplan in eerste instantie richten op de hoofdklacht(en) van de patiënt. Gaandeweg het behandeltraject kan dit, afhankelijk van het klachtenbeloop, bijgesteld worden. Acupunctuur bij Parkinson patiënten is effectief gebleken bij het verminderen van zowel motorische symptomen zoals tremoren, spierkrampen, dyskinesieën alsook niet-kinetische symptomen zoals constipatie, droge mond, overmatig zweten, mentale depressie, vermoeidheid en insomnia.

  Acupunctuur werkt cumulatief, m.a.w. het effect bouwt zich van behandeling tot behandeling op. Afhankelijk van de ernst van de klachten en het stadium van de ziekte van Parkinson alsook de mate van medicatiegebruik en daaruit voortkomende bijwerkingen zullen meer of minder behandelingen nodig zijn om beterschap te bekomen.

  Vaak zal men toch na enkele behandelingen al veranderingen opmerken. Het is mogelijk dat een patiënt zich onmiddellijk beter gaat voelen maar het kan ook zijn dat hij/zij tijdelijk erg vermoeid raakt. Ook kunnen de klachten in eerste instantie iets verergeren. Dit komt omdat het lichaam een flinke impuls krijgt om zichzelf beter te maken.

  Acupunctuur dient beschouwd te worden als een complementaire therapie, naast de bestaande conventionele, veelal medicamenteuze therapie voor Parkinson. Mogelijk kan in de vroege stadia van het ziektebeeld door toepassing van acupunctuur het starten met dopaminerge medicatie uitgesteld worden. Wetenschappelijke studies lijken er verder op te wijzen dat toevoeging van acupunctuur aan een bestaande medicamenteuze behandeling kan leiden tot vermindering van de dosering van conventionele medicatie en vermindering van de neveneffecten van deze medicatie. Aanpassingen in de dosering van deze medicatie dienen in goed overleg met de behandelend neuroloog plaats te vinden.

  Parkinson en acupunctuur

  Ter bestrijding van het symptomencomplex horend bij Parkinson wordt in China acupunctuur toegepast, veelal in combinatie met kruidentherapie en zeer zeker adviezen ten aanzien van aanpassing van voeding- en levensstijl. Een uitgebalanceerd voedingspatroon is zeer belangrijk voor het ondersteunen of ontlasten van bepaalde
  orgaansystemen en draagt bij aan het energetisch evenwicht en aldus de gezondheid. Op éénzelfde manier kunnen adviezen over slapen, belasting in het werk, sport en vrije tijd en hoe om te gaan met de gebeurtenissen in het leven worden beredeneerd vanuit het denkmodel van de Traditionele Chinese Geneeskunde.

  Bron: Parkinson Magazine 2014

  Ervaringen met acupunctuur

  Lees hier alle acupunctuur ervaringen van Yuk Chi Acupunctuur Haarlem.

  Contact opnemen over parkinson en acupunctuur

  Last van parkinson en acupunctuur proberen? Neem dan contact op via telefoon 023 – 73 70 123 of stuur een email.

  Leave a reply →

Laatste nieuws