• 16 JAN 16
  • 0
  Acupunctuur biedt oplossing bij slaapproblemen, depressies en schizofrenie

  Acupunctuur biedt oplossing bij slaapproblemen, depressies en schizofrenie

  Acupunctuur bij slaapproblemen, depressies en schizofrenie

  Na de Harvard Universiteit en Kyung Hee Universiteit Seoul, is nu ook in Nederland een klinisch acupunctuur-onderzoek voltooid op het gebied van acupunctuur bij slaapproblemen, depressies en schizofrenie. Op 26 november is mevrouw Bosch in Nijmegen gepromoveerd op haar onderzoek: “Acupuncture in the treatment of Depression, Schizophrenia and Sleep Disorders”.

  Dr. P. Bosch onderzocht de effecten van acupunctuur bij slaapstoornissen van mensen met depressie en schizofrenie. Alle proefpersonen waren al lange tijd onder behandeling van hun psychiater en kregen tijdens dit acupunctuur-onderzoek hun gebruikelijke en gangbare therapie. De vraag was of acupunctuur een meerwaarde heeft als aanvullende behandeling.

  Acupunctuur en slaapstoornis

  Acupunctuur bleek goed te werken op de slaapstoornis. Met acupunctuur verbeterde de kwaliteit van leven bij mensen met een depressie. Hun stemming verbetert sterk. Zij voelen zich prettiger, kunnen weer goed inslapen en de kwaliteit van hun slaap verbetert. Door die verbeterde conditie komen zij niet snel in de volgende dip. Bij chronische schizofrenie-patiënten was de slaap-verbetering niet significant. Er is dan ook meer onderzoek vereist met grotere patiëntengroepen.

  In het proefschrift bepreekt dr. Bosch als voorbeeld de situatie van één bepaalde patiënt: een 63-jarige vrouw. Zij lijdt aan voortdurende hallucinaties: van een kraai die als maar in haar rug pikt. Ze heeft zelfs last van fysieke pijn van dat gepik. De patiënte kreeg gedurende 12 weken een wekelijkse acupunctuurbehandeling als extra (naast de standaard Westerse) behandeling.

  Uit de behandelresultaten bleek dat mevrouw ervaarde dat ze door de dag heen beter ging functioneren. Hoewel ze nog steeds hallucinaties had, voelde ze zich daar minder door belast. De pijn van het pikken verminderde ook aanzienlijk. Daarnaast werd een verbetering op de depressieschaal gevonden. Verder rapporteerde de patiënte een sterke vooruitgang in de kwaliteit van haar slaap.

  In het proefschrift Integrale psychiatrie van Rogier Hoenders (Groningen 13 jan. 2014) beargumenteert hij dat integrale geneeskunde/psychiatrie mogelijk een oplossing kan bieden voor hedendaagse problemen binnen de gezondheidszorg. Hij constateert in de negen jaren werk aan zijn onderzoek, dat er vaak heftige emotionele reacties loskomen en dat er sterke vooroordelen bestaan, die veelal niet door wetenschappelijk onderzoek ondersteund worden. Zulks belemmert de vooruitgang in de wetenschap (pag. 192 Integrative Psychiatry).

  Wetenschappelijk onderbouwde toepassingsgebieden voor acupunctuur is waar de ICMART voor staat. ICMART is de afkorting voor International Council Medical Acupuncture Related Techniques.

  Bronnen www.icmart.org en gezondheid.blog.nl

  Lees ook:
  – Slaapproblemen
  – Herfstdip, depressie en acupunctuur
  – Ruim miljoen Nederlanders is weleens depressief

  Acupunctuur bij slaapproblemen ervaringen

  Lees hier alle acupunctuur ervaringen van Yuk Chi Acupunctuur Haarlem.

  Contact opnemen over acupunctuur bij slaapproblemen

  Acupunctuur bij slaapproblemen? Neem dan contact op via telefoon 023 – 73 70 123 of stuur een email.

  Leave a reply →

Laatste nieuws