• 08 SEP 14
  • 0
  Matige tot ernstige depressie en acupunctuur

  Matige tot ernstige depressie en acupunctuur

  Depressie en acupunctuur

  Depressie en acupunctuur – Onderzoek heeft aangetoond dat acupunctuur en counseling beiden een positief effect hebben op patiënten met een matige tot ernstige depressie.

  Wat is een depressie?

  Een depressie is anders dan je een paar dagen niet ‘lekker’ voelen of normale stemmingswisselingen gedurende de dag. Personen die last hebben van klinische depressie hebben maanden tot jarenlang gevoelens van verdriet, angst, wanhoop en minderwaardigheid. Ze verliezen interesse in activiteiten waar ze vroeger veel plezier aan beleefden en hebben soms ook lichamelijke klachten zoals slaapproblemen.

  Antidepressiva worden zeer vaak voorgeschreven om depressie te behandelen, maar werken helaas niet bij meer dan de helft van de patiënten. Tevens willen veel patiënten liever een natuurlijke behandeling krijgen en zo min mogelijk medicijnen slikken.

  Depressie: de cijfers

  – Meer dan 350 miljoen mensen wereldwijd lijden onder depressie.
  – Ongeveer 1 op de 6 mensen zal ooit een depressie meemaken.
  – 2% tot 9% van de mensen met een depressie plegen zelfmoord.
  – Geschat wordt dat depressie de tweede belangrijkste oorzaak van ziektelast zal zijn in 2020. Ziektelast is de hoeveelheid gezondheidsverlies veroorzaakt door ziekten (jaren verloren door vroegtijdige sterfte & de jaren geleefd met ziekte).

  Opzet onderzoek

  De doelstelling van het onderzoek was om acupunctuurbehandelingen te vergelijken met reguliere zorg en counseling te vergelijken met reguliere zorg bij patiënten die blijvend last hebben van depressie ondanks reguliere zorg.

  Aan dit onderzoek namen 755 patiënten met een matige tot ernstige depressie deel. De patiënten werden willkeuring in één van drie onderzoeksgroepen verdeeld:
  – behandeling met acupunctuur (302 patiënten)
  – counseling (302 patiënten)
  – reguliere zorg (151 patiënten)

  Patiënten in groep 1 ontvingen gemiddeld 10 acupunctuurbehandelingen; patiënten in groep 2 gemiddeld 9 counseling sessies. Reguliere zorg, inclusief antidepressiva waren beschikbaar indien nodig.

  Resultaat

  In vergelijking met reguliere zorg alleen, was er een statistisch significante afname in de PHQ-9 depressie score na 3 maanden voor zowel de acupunctuur als de counseling groep.

  Het behandelsucces(*) voor de diverse groepen was als volgt:
  – 33% van de acupunctuur patiënten
  – 29% van de counseling patiënten
  – 18% van patiënten die alleen reguliere zorg ontvingen

  Het gemiddeld aantal behandelingen voor een tweede behandelsucces(*) was:
  – 7 behandelingen voor de acupunctuurgroep
  – 10 behandelingen voor de counselinggroep

  (*) Een behandelsucces is in deze context een afname van een PHQ-9 score van meer dan 10 naar een score onder de 9 met een verbetering van minimaal 50%.

  Het gemiddelde aantal depressie vrije dagen gedurende drie maanden was:
  – 34 dagen voor de acupunctuur patiënten
  – 27 dagen voor de counseling patiënten
  – 23 dagen voor patiënten die alleen reguliere zorg ontvingen

  Conclusie depressie en acupunctuur

  Uit deze resultaten blijkt dus dat zowel aanvullende acupunctuurbehandelingen als counseling sessies na 3 maanden significante voordelen opleveren bij patiënten met een matige tot ernstige depressie.

  Bron: acupunctuurgids.nl

  Acupunctuur ervaringen

  Lees hier alle acupunctuur ervaringen van Yuk Chi Acupunctuur Haarlem.

  Contact opnemen over depressie en acupunctuur

  Heb je last van een depressie en acupunctuur proberen? Neem dan contact op via telefoon 023 – 73 70 123 of stuur een email.

  Leave a reply →

Laatste nieuws