• 10 SEP 14
  • 0
  Traditionele Chinese Geneeskunde behandeling effectief bij lage rugpijn

  Traditionele Chinese Geneeskunde behandeling effectief bij lage rugpijn

  Traditionele Chinese Geneeskunde behandeling helpt bij rugpijn

  Onderzoek door drie ziekenhuizen in Shanghai (China) wijst uit dat een geïntegreerde Traditionele Chinese Geneeskunde behandeling een heilzame aanvullende of alternatieve behandeling kan zijn voor patiënten met lage rugpijn door een lumbale hernia. De TCG (Traditionele Chinese Geneeskunde) omvat o.a. acupunctuur, Chinese kruiden, acupressuur en bewegingsoefeningen.

  Opzet onderzoek

  Aan het onderzoek namen 408 patiënten deel. De patiënten werden verdeeld over een controle groep (102 patiënten) en een behandelgroep (306 patiënten). Het behandeltraject duurde 2 weken.

  De controlegroep ontving gedurende 2 weken de conservatieve behandeling: frequente gezondheidsvoorlichting, 1 a 2 uur bedrust per dag en pijnmedicatie. Indien de patiënt geen pijnmedicatie wilde nemen, werd de patiënt doorgestuurd naar een fysiotherapeut.

  De behandelgroep werd gedurende 2 weken behandeld met een geïntegreerde TCG aanpak.
  De patiënten werden onderverdeeld in 3 subgroepen (afhankelijk van de duur van de rugpijn):
  – Acuut (0-14 dagen)
  – Subacuut (15 tot 30 dagen)
  – Chronisch (langer dan 30 dagen)
  – Afhankelijk van de subgroep werd een geïntegreerde TCG behandeling uitgevoerd.

  Drie behandelstadia lumbale hernia

  In China wordt lumbale hernia voornamelijk onderverdeeld in bovengenoemde 3 stadia. Onderzoeken hebben aangetoond dat de behandeling van een lumbale hernia met inachtneming van de stadia een beter klinisch effect heeft. Verder hebben andere onderzoeken geïndiceerd dat behandeling volgens de stadia zelfs een beter effect kan hebben dan een behandeling zonder onderverdeling in stadia.

  In dit onderzoek werden acupunctuur en Chinese kruiden gebruikt in het acute stadium om de pijn snel te verlichten. Tui na massage (ook wel bekend als acupressuur) en Chinese kruiden waren de behandelmethoden in het subacute stadium om zodoende de lumbale functies te verbeteren. Bewegingsoefeningen voor de lage rugspieren werden gebruikt in het chronische stadium om de stabiliteit van de rug te verhogen en om verslechtering van de klacht te voorkomen.

  Meetinstrumenten

  De resultaten in beide onderzoeksgroepen werden gemeten met de VAS-schaal en de C-SFODI ( The Chinese Short Form Oswestry Disability Index). VAS is een meetinstrument om de pijn te beoordelen; de C-SFODI is een vragenlijst om de mate van functionele beperkingen in kaart te brengen. De VAS en C-SFODI scores werden in kaart gebracht voorafgaand-, na-, 1 maand- en 6 maanden na de laatste behandeling.

  Resultaat Traditionele Chinese Geneeskunde behandeling

  Minder pijn
  Direct na het behandeltraject:
  significante afname in de VAS score in beide groepen. TCG behandelgroep ervoer grotere afname dan de controlegroep

  1 maand na het behandeltraject:
  verdere significante afname in de VAS score in beide groepen. TCG behandelgroep ervoer weer grotere afname dan de controlegroep.

  6 maanden na het behandeltraject:
  VAS score was voor beide groepen verder afgenomen zonder significant verschil tussen beide groepen.

  Vermindering in functionele beperking
  Direct na het behandeltraject:
  significante verbetering van de C-SFODI score (vermindering van de functionele beperking). TCG behandelgroep toonde significante verbetering ten opzichte van de controlegroep.

  1 maand na het behandeltraject:
  verdere significante verbetering van de C-SFODI score in beide groepen. TCG behandelgroep toonde weer significante verbetering ten opzichte van de controlegroep.

  6 maanden na het behandeltraject:
  Beide groepen bleven significante verbeteringen tonen en hierbij was verbetering in de TCG behandelgroep superieur aan de controlegroep.

  Conclusie Traditionele Chinese Geneeskunde behandeling

  Er mag dus geconcludeerd worden dat een geïntegreerde TCG behandeling effectiever kan zijn in het verminderen van de functionele beperkingen bij lumbale hernia’s dan conventionele behandelmethoden (gezondheidsvoorlichting, medicatie en fysiotherapie) .

  Dit onderzoek indiceert tevens dat een Traditionele Chinese Geneeskunde behandeling op lange termijn even effectief is als conventionele behandelmethoden in het verminderen van pijn, maar dat pijnbestrijding door Traditionele Chinese Geneeskunde behandelingen op korte termijn effectiever is.

  Bron: acupunctuurgids.nl

  Ervaringen met acupunctuur

  Lees hier alle acupunctuur ervaringen van Yuk Chi Acupunctuur Haarlem.

  Contact opnemen over acupunctuur

  Wilt u een Traditionele Chinese Geneeskunde behandeling? Neem dan contact op via telefoon 023 – 73 70 123 of stuur een email.

  Leave a reply →

Laatste nieuws