• 31 OKT 14
  • 0
  Migraine en acupunctuur

  Migraine en acupunctuur

  In Nederland maar liefst 70.000 migraine aanvallen per dag

  Migraine en acupunctuur – Van de 3,1 miljoen migrainepatiënten bezoekt echter meer dan een miljoen geen arts, waardoor de kans op een verkeerde of te late behandeling groot is. Migraine is een chronische hersenziekte en volgens de World Health Organization de zevende meest invaliderende ziekte. Migraine is een complexe aandoening met wisselende symptomen en is daarom soms moeilijk te diagnosticeren.

  Migraine, niet zomaar hoofdpijn

  Er bestaan diverse soorten primaire hoofdpijn (episodische of chronische spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn en migraine). Het stellen van de diagnose is dan ook niet altijd gemakkelijk. Leo van Os, voorzitter van de Hoofdpijnpatiëntenvereniging: “We weten dat mensen met migraine kunnen reageren op allerlei prikkels, zoals licht, geluid, temperatuur en luchtkwaliteit. Maar ook onregelmatige werktijden, niet op tijd eten, oververmoeidheid en een gevoel van stress kunnen een migraineaanval versnellen of verergeren. En omdat veel van deze prikkels en triggers op het werk kunnen voorkomen, is het nodig dat we die daar zoveel mogelijk proberen te vermijden.”

  Gevolgen op het werk

  Deze vorm van hoofdpijn is de duurste hersenaandoening in Nederland: deze kost ons land 1,7 miljard euro per jaar vanwege verzuim en productiviteitsverlies.6 Een migrainepatiënt is tijdens een onbehandelde aanval voor 43,3% invalide en kan dan niet veel meer dan in het donker in bed liggen.Hoofdpijnneuroloog Dr. Peter van den Berg onderzoekt momenteel de economische gevolgen in Nederland. Onder regie van de Hoofdpijnpatiëntenvereniging is onlangs de ‘Richtlijn Migraine en Werk’ opgesteld door alle betrokken beroepsverengingen op dit gebied (neurologen, psychologen, huisartsen, pijnverpleegkundigen, werkgevers, arbeids- en bedrijfsgenees-kundigen, verzekeringsgeneeskundigen). In deze richtlijn staan aanbevelingen voor werkgevers, patiënten/werknemers en zorgprofessionals, die erop gericht zijn om op het werk beter rekening te kunnen houden met de migraine van de werknemer. In het belang van de werknemer en van de werkgever.

  Migraine en acupunctuur

  Migraine is een zeer goede indicatie voor acupunctuur. Niet alleen de symptomen kunnen worden aangepakt, ook oorzakelijk kan acupunctuur een goede invloed uitoefenen. Vanuit de acupunctuur wordt de hoofdpijn benaderd als ‘stijgende energie’. Deze stijgende energie ontstaat vanuit een ‘leegte’. De leegte is naar Westerse maatstaven te vertalen in de verschijnselen die men vaak heeft vóór de daadwerkelijke migraine, als tintelingen rond de mond, lichtflitsen en een flauwtegevoel. Deze leegte wordt gezien als de oorzaak van de hoofdpijn. Vanuit deze leegte gaat de energie vervolgens stijgen, waardoor er een ‘volte’ ontstaat. Bij deze volte treden symptomen op als de bonkende hoofdpijn, rode gelaatskleur, slecht licht kunnen verdragen e.d.

  In de bloedvaten treedt een zelfde proces op. Eerst is er een vernauwing van de bloedvaten, de ‘vasoconstrictie’. Vervolgens treed er een verwijding van de bloedvaten, een ‘vasodilatatie’ op. Het laatste vindt voornamelijk plaats in de bloedvaten bij het hoofd en veroorzaakt onder andere de bonkende hoofdpijn. Dit is het moment waarop er vaak bloedvatvernauwende medicijnen als immigran worden ingenomen.

  Effect acupunctuur

  De acupunctuur is erop gericht de leegte niet te laten ontstaan en als gevolg ook de stijgende energie te pareren. Vaak is het effect binnen een aantal behandelingen merkbaar.

  Ervaringen met acupunctuur

  Lees hier alle acupunctuur ervaringen van Yuk Chi Acupunctuur Haarlem.

  Contact opnemen over migraine en acupunctuur

  Last van migraine en acupunctuur proberen? Neem dan contact op via telefoon 023 – 73 70 123 of stuur een email.

  Leave a reply →

Laatste nieuws