• 02 JUN 14
  • 0
  Toename gebruik van acupunctuur

  Toename gebruik van acupunctuur

  Steeds meer mensen maken gebruik van acupunctuur

  De Nederlandse PatiëntenVereniging voor Acupunctuur is niet verrast over het CBS onderzoek waaruit de toename van het gebruik van acupunctuur blijkt.

  Op dit moment loopt, in samenwerking met studenten van de masteropleiding Health Administration (gezondheidsbestuur) van het TiasNimbas Instituut van de Universiteit Tilburg, een onderzoek naar de drijfveren voor het bezoek aan een acupuncturist. Ook hierin kwam al een toename van het gebruik naar voren.

  Acupunctuur werkt

  Uit de patiëntenreacties naar de vereniging toe blijkt dat mensen vooral kiezen voor acupunctuur omdat het werkt. Patiënten die naar huis zijn gestuurd met de boodschap “u moet er maar mee leren leven“ of “het hoort bij de leeftijd“, kunnen vaak met acupunctuur wel worden geholpen. Dit zijn veelal patiënten met pijn (bijvoorbeeld door migraine of artrose), menopauzeklachten of hooikoorts, maar ook jonge stellen bij wie de IVF-behandeling pas succesvol is na ondersteuning met acupunctuur.

  De vraag die de vereniging het vaakst gesteld wordt, is waar men de juiste acupuncturist kan vinden. Recent nog heeft de NPVA een afwijzing van mevrouw Schippers (de Minister van Volksgezondheid) ontvangen op het verzoek tot overleg over het reguleren van de acupunctuur. Ons doel was een kwaliteitsborging voor de acupunctuur vast te leggen. In de ons omringende landen is dat al gebeurd; acupunctuur voor bijvoorbeeld aspecifieke lage rugpijn wordt in Duitsland vergoed door de basiszorg.

  Toegang tot acupunctuur moeilijk

  In tegenstelling tot de regeringen van andere Europese landen bemoeilijkt de Nederlandse overheid de toegang tot acupunctuur. Dit doet ze onder meer door belemmeringen op te werpen voor artsen en fysiotherapeuten die tevens als acupuncturist werken, door BTW te heffen op de behandelingen en door het kwaliteitsregister niet in te voeren.

  Uit meerdere onderzoeken blijkt dat acupunctuur effectief is en tot lagere zorgkosten en een beter welzijn leidt. De Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur zet zich daarom in voor een goede toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteitsborging van acupunctuur.

  Voor meer informatie kunt u terecht op www.npva.nl.

  Ervaringen met en gebruik van acupunctuur

  Lees hier alle acupunctuur ervaringen van Yuk Chi Acupunctuur Haarlem.

  Contact opnemen over acupunctuur

  Acupunctuur proberen? Neem dan contact op via telefoon 023 – 73 70 123 of stuur een email.

  Leave a reply →

Laatste nieuws