• 14 JAN 16
  • 0
  Alternatieve geneeswijzen populair bij dialysepatiënt

  Alternatieve geneeswijzen populair bij dialysepatiënt

  Alternatieve geneeswijzen in opmars

  Indiase onderzoekers hebben geïnventariseerd hoe veel hemodialysepatiënten gebruik maken van complementaire of alternatieve geneeswijzen. Dat blijkt een vrij groot deel te zijn. In Westerse landen ligt dat nog hoger, maar dat heeft vooral te maken met een andere definitie. Vrijwel alle wetenschappers die zich met dit onderwerp bezig houden maken zich zorgen over het hoge percentage, en dan vooral omdat patiënten het op eigen houtje doen. Ze weten namelijk lang niet altijd dat complementaire middelen ook een interactie kunnen hebben met reguliere medicijnen, of zich in het lichaam kunnen ophopen als de nieren niet meer werken.

  Alternatieve geneeswijzen en acupunctuur

  De patiënten uit het Indiase onderzoek zijn bevraagd met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst. Van de 200 deelnemers bleken 52, dus iets meer dan een kwart, gebruik te maken van alternatieve of aanvullende geneeswijzen. In de meeste gevallen ging dat om Ayurveda, al dan niet gecombineerd met iets anders. Een goede tweede was acupunctuur. Vooral 50+-ers maken gebruik van deze therapieën.

  Acupunctuur wordt onder andere ingezet in een poging slaapproblemen of jeuk te verminderen. Hoewel hier wel onderzoek naar gedaan is, is er nog geen overtuigend bewijs dat het helpt. Een voordeel van deze behandelmethode is wel, dat de patiënt geen stoffen inneemt die een reactie kunnen aangaan met reguliere medicijnen, of de werking hiervan beïnvloeden. Bij Ayurveda kan dat wel gebeuren, net als dat stoffen uit de gebruikte (kruiden)medicijnen zich kunnen ophopen in het lichaam. Dit is dan ook waar de onderzoekers zich zorgen over maken. Reguliere artsen zouden hier dan ook meer voorlichting over moeten geven, vinden zij.

  De vraag is natuurlijk, of deze bevindingen ook te vertalen zijn naar de westerse wereld. Acupunctuur en vooral Ayurveda worden hier veel minder toegepast, ook in de algemene bevolking. Onze definitie van aanvullende of alternatieve therapie is ook anders, blijkt als je zoekt naar studies over dit onderwerp.

  Een zeer recent onderzoek buiten Azië is uitgevoerd in Egypte en in 2015 gepubliceerd in het Journal of Renal Nutrition. Dit onderzoek was veel groter, en heeft ook gekeken naar predialysepatiënten en getransplanteerden. Onder deze deelnemers lag het aandeel dat alternatieve geneeswijzen gebruikte veel hoger dan in het Indiase onderzoek, en dat is vooral toe te schrijven aan de predialysepatiënten. Maar ook dialysepatiënten in Egypte lijken meer gebruik te maken van alternatieve therapieën dan vergelijkbare patiënten in India. In Egypte blijkt het vooral te gaan om het gebruik van kruidenpreparaten. Daaronder zijn ook potentieel schadelijke, zoals zoethout, dat de bloeddruk kan verhogen. Het overgrote deel van de patiënten in dit onderzoek vertelde niet over de supplementen die zij gebruikten, vooral omdat de arts hier nooit naar vroeg.

  Dat laatste blijkt ook uit ouder Duits onderzoek, gepubliceerd in hetzelfde tijdschrift: patiënten vertellen zelden aan hun arts dat ze aanvullende therapieën gebruiken, terwijl het wel veel voorkomt. Grofweg de helft van de bevraagde Duitse patiënten gebruikt iets wat de onderzoekers onder alternatieve therapie scharen. Hier alleen geen acupunctuur en Ayurveda, zoals in India, maar vooral kruidenpreparaten en vitaminesupplementen. Maar de risico’s zijn niet anders: tot wel 40% van de genoemde supplementen en ‘health foods’ zou kunnen interfereren met reguliere medicatie of kunnen ophopen in het lichaam. Dialysepatiënten lijken zich minder bewust van de risico’s hiervan dan getransplanteerden. Maar als een arts vraagt naar het gebruik van deze middelen, verandert dat al. Artsen zouden daarom veel actiever moeten vragen of patiënten ook aanvullende preparaten gebruiken, stellen deze onderzoekers.

  Tot slot een Amerikaans onderzoek, maar dat maakt het nog weer lastiger vergelijken. In deze (kleine) studie vallen namelijk ook zogenaamde ‘mind-body practices’ onder alternatieve therapie. Hoewel dat in het Egyptische onderzoek ook zo was, blijken deze praktijken in de Verenigde Staten het grootste deel uit te maken van de gebruikte complementaire therapieën. En waar gaat het dan om? Bijvoorbeeld yoga, meditatie en tai chi. Alternatieve geneeswijzen als Ayurveda worden hier nauwelijks toegepast, en Amerikanen slikken ook vrij weinig kruidensupplementen.

  Hoewel al deze onderzoeken lastig met elkaar te vergelijken zijn, zou je kunnen concluderen dat nierpatiënten wereldwijd regelmatig proberen zelf iets toe te voegen aan hun behandeling. En ook dat ze daar allemaal nauwelijks met hun arts over praten omdat geen van beiden daar het initiatief toe neemt. De gebruikte therapieën zijn alleen wel steeds verschillend. Voor een deel zijn ze onschadelijk, maar voor een ander deel zou het goed zijn als de behandelaar daar vanaf weet; omdat het om medicijnen of supplementen gaat die een negatief effect kunnen hebben op de werking van de reguliere medicatie, of die zich kunnen ophopen in het lichaam van patiënten met een slechte nierfunctie.

  Bron: NierNieuws

  Ervaringen met acupunctuur

  Lees hier alle acupunctuur ervaringen van Yuk Chi Acupunctuur Haarlem.

  Contact opnemen over stoppen met roken en acupunctuur

  Stoppen met roken en acupunctuur proberen? Neem dan contact op via telefoon 023 – 73 70 123 of stuur een email.

  Leave a reply →

Laatste nieuws